E-pasts: info@ivgrupa.lv
Izdevīgāka cena kā pie ražotāja, garantijas tās pašas!
Pakalpojumi
mūsu pakalpojumi
Izvēlies sev atbilstošo pakalpojumu
OBJEKTA APSEKOŠANU, LABĀKO RISINĀJUMU UN TĀMES KALKULĀCIJU VEICAM BEZ MAKSAS!
Kanalizācija
privātmājām
Pieslēgumi pie centrālajiem
komunikācijas tīkliem
Saules
paneļi
Kanalizācija privātmājām

Svarīgi ir izveidot veiksmīgu notekūdens sistēmu. Cilvēku saimniekošanas rezultātā rodas daudz izmantota ūdens. Lai šo ūdens daudzumu izmantotu dabai draudzīgi ir risinājums izveidojot kanalizācijas tīklu. Risinājumi varētu būt - kanalizācijas sistēmas izveide, trīs kameru septiķaku montāža, izsmeļamās bedres (betona grodi), bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, nosēdakas ar izvešanu, lietus kanalizācijas izbūve vai drenāžas sistēmas izbūve.

Pieslēgumi pie centrālajiem komunikācijas tīkliem

SIA I.V.Grupa sertificēts uzņēmums un ir tiesīgs pieslēgt Jūsu māju pie ūdensvada, kanalizācijas un gāzes (Būvkomersanta reģ.nr.15518).

Saules paneļi

Saules paneļu uzstādīšana https://www.ivsolar.lv/