E-pasts: info@ivgrupa.lv
Izdevīgāka cena kā pie ražotāja, garantijas tās pašas!

Pieslēguma darbi pie pilsētas komunikācijām – pie gāzes, ūdensvada, kanalizācijas sistēmām.
Mūsu kompānija piedāvā pakalpojumu kompleksu ārējo komunikāciju pieslēgšanai Jūsu mājai! Mūsu komandā ir visi nepieciešamie sertificēti speciālisti doto pakalpojumu veikšanai.

Dzīvojamo māju ārējo un iekšējo gāzes apgādes sistēmu montāža
(Poga uz pieslēgumi pie gāzes)
Pieslēguma darbi pie pilsētas ūdensapgādes sistēmas

Pieslēguma darbi pie pilsētas kanalizācijas.

Mēs arī veicam visus nepieciešamos montāžas darbus un saskaņošanu.
Pieslēgumu montāžas darbi, saskaņošana ar Būvvaldi un ar kompānijām, kuri sniedz pakalpojumus, sastāda 2 – 3 mēnešus.