E-pasts: info@ivgrupa.lv
Izdevīgāka cena kā pie ražotāja, garantijas tās pašas!
Gāzes apkures pieslēguma projektēšana

Veicam gāzes projekta izstrādi. Projektējam ārējos un iekšējos gāzes vadus. Palīdzam savākt visus nepieciešamos dokumentus, izstrādājam rasējumus, tos saskaņojot ar A/S “GASO” un visiem iesaistītajiem komunikāciju turētājiem, kā arī ar pilsētas novada būvvaldi.

Pēc projekta izstrādes veicam pilnu izbūves ciklu ar Jūsu privātmājas vai komercobjekta gāzes apgādes sistēmas nodošanu ekspluatācijā.

Gāzes sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība un gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana.

Gāzes apkures pieslēguma izbūve
 • Veicam visus nepieciešamos būvdarbus ārējo un iekšējo gāzes vadu tīklu izbūvei, lai varētu aprīkotu Jūsu īpašumu ar gāzes apkures sistēmu.
 • Veicam dūmvadu montāžu un izbūvi gāzes katlu uzstādīšanai.
 • Gāzes apgādes pieslēguma būvniecība
 • Gāzes apkures ierīkošanas process
 • Gāzes pieslēgums privātmājai
 • Pirmais solis
 • Gāzes apgādes pieejamība
 • Noskaidrojiet, vai Jūsu īpašuma tuvumā ir pieejams gāzes pieslēgums. Uz to norādīs gan sadalošie jeb ielas gāzesvadi īpašuma tuvumā.
Dapegs Gāzes pieslēguma izmaksas

Otrais solis
Gāzes pieslēguma izmaksas
Iespējamjās gāzes pieslēguma izmaksas, piemēram, gāzes pieslēguma maksu, nepieciešamība būvēt sadalošo gāzesvadu u.tml., uzzināsiet sazinoties ar AS “GASO”. Jums būs nepieciešams aizpildīt pieteikumu dabasgāzes pieslēgumam un iesniegt nepieciešamos dokumentus. Papildus informācija šeit.
AS GASO tehniskie noteikumi
Trešais solis
Tehnisko noteikumu saņemšana
Saņemiet no AS “GASO” gāzes pieslēguma vada, pievada vai iekšvadu projektēšanas un būvniecības tehniskos noteikumus.
Gāzes projekta izstrāde
Ceturtais solis

Tehnisko dokumentu sagtavošana un iesniegšana
Sagatavojiet nepieciešamos tehniskos dokumentus, kā arī AS “GASO” izsniegtos tehniskos noteikumus gāzes pieslēguma ierikošanai un doties pie ar SIA I.V.Grupa tel.n 28128888 speciālistiem. Mūsu komanda sniegs Jums iespējamo risinājumu konsultācijas. Sastādīsim tāmi par gāzes pieslēguma ierīkošanas izmaksām. Pieteikt darbus varat

  Gāzes apkure privātmājai

  Piektais solis
  Darbu veikšanu un gāzes pieslēguma ierīkošana
  Mūsu meistari veiks gāzes pieslēguma izbūves un ierīkošanas darbus. Tiek sagtavota visa nepieciešamā dokumentācija, un objekts tiek nodots eksplutācijā. Tiek uzstādīts dabasgāzes skaitītājs. Tiek veikta dabasgāzes ielaišanu gāzes apgādes sistēmā. Izvēlaties dabasgāzes tirgotāju un sāciet izmanto dabasgāzes apkuri savā privātmājā.
  Kādi dokumenti nepieciešami gāzes apgādes projekta izstrādei?
  Lai varētu sākt privātmājas gāzes apgādes projekta tehnisko izstrādi, Tev jāsagatavo šādi dokumenti:

  Ārējo gāzesvadu projektēšanai nepieciešams:
  • AS “GASO” tehniskie noteikumi.
  • Zemesgrāmatas apliecības kopija
  • Zemes robežu plāns
  • Inventarizācijas lieta vai topošās privātmājas projekts
  • Topogrāfija (saskaņota) papīra un elektroniskā formātā
  • Pilsētas vai novada domes būvvaldes izdots projektēšanas uzdevums
  • Iekšējo gāzesvadu projektēšanai nepieciešams:
  • AS “GASO” tehniskie noteikumi.
  • Zemesgrāmatas apliecības kopija
  • Dūmvadu akts, kuru sastāda sertificēts skursteņslauķis. Ar sertificēto skurssteņslauķu sarakstu varat iepazīties šeit.
  • Inventarizācijas lieta vai mājas / dzīvokļa projekts gāzes apgādes projektēšanas vajadzībām