E-pasts: info@ivgrupa.lv
Izdevīgāka cena kā pie ražotāja, garantijas tās pašas!

Kanalizācijas krājtvertnes ir hermētiski noslēgtas tvertnes, kuras uzkrāj sevī notekūdeņus. Notekūdeņi no šīs tvertnes zemē, apkārtējā vidē nenokļūst.

Krājtvertnes lielumu izvēlas, ņemot vēra ūdēns patēriņu mājsaimniecībā, ko var aptuveni noteikt pēc iedzīvotāju skaita konkrētajā mājsaimniecībā.

Izbūve ir salīdzinoši lēta un vienkārša, uzraktais lauks pēc izbūves ir mazs.

Ekspluatācija:
Krājtvertnes apjomam piepildoties pilnam tā ir jaiztukšo ar asenizātoru, jo lielāka būs krājtvertnes tilpums, jo retāk būs jaiztukšo.